Vlaamse renovatiepremie

Eind 2015 werd door de Vlaamse regering een nieuwe renovatiepremie goedgekeurd.

Of uw woning aan de voorwaarden voldoet om van deze premie te kunnen genieten en welke werken hiervoor in aanmerking komen, kan u terugvinden onder http://www.wonenvlaanderen.be/premies